Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

GDDS je, kako su objasnili, strukturirani sistem u kome se zemlje članice MMF-a dobrovoljno obavezuju na poboljšanje kvaliteta podataka, koji se prikupljaju i distribuiraju kroz statističke sisteme u dužem periodu, za potrebe izrade što kvalitetnijih makroekonomskih analiza.

“Osnovni cilj GDDS-a je da pomogne zemljama da razviju dobre statističke sisteme, s naglaskom na sveobuhvatnost, kvalitet i ažurnost podataka i praksi diseminacije ekonomskih, finansijskih i socio-demografskih podataka”, navodi se u saopštenju.

GDDS metapodaci obuhvataju fiskalni sektor i opšte podatke realnog, finansijskog i spoljnog sektora, kao i socio-demografske podatke.