Ukoliko želiš da pokreneš sopstveni biznis ili unaprijediš poslovne vještine, pozivamo te da se pridružiš programu edukacija koji se realizuju u Podgorici i Nikšiću.

Obuke se organizuju u okviru projekta „Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti” koji sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, zajedno s kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori uz podršku Delegacije Evropske unije u CG.

Predvidjeno je da zainteresovane preduzetnice prvo prodju obuku za pisanje biznis plana i dobiju konsultacije tokom izrade istog, a zatim da nastave sa specifičnim obukama na 15 osnovnih tema za razvoj biznisa.
Sve zainteresovane preduzetnice i one koje to žele da postanu mogu se obratiti Udruženju preduzetnica Crne Gore i Asocijaciji poslovnih žena Crne Gore.