Pridružite se turi po Berlinu i Londonu koja će Vam ponuditi perspektivu insajdera za pokretanje start-up i pružiti neophodne informacije za razvoj poslovanja na ovim tržištima. Imaćete priliku da se sretnete sa liderima akceleratora da naučite kako da na najbolji način iskoristitite svoje resurse učićete o razvoju proizvoda, proširenju tima i poslovanja. Takođe, imaćete priliku da ponudite Vaš proizvod i dobijete povratne informacije od investitora.
Mjesto i vrijeme
Berlin, 17. – 21. oktobar 2016. godine.
London, 14 .– 18. november 2016. godine
Način prijavljivanja
Na ove ture se mogu prijaviti preduzetnici koji su osnovali kompanije u prethodne tri godine i koji vide Berlin ili London kao novo tržište za razvoj biznisa. Neophodno je da kompanije budu iz jedne od sledećih zemalja: Albanija, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija ili Ukrajina.