Mladi preduzetnici iz programa Biznis mladih imali su priliku 21. februara da stiču znanje na jednodnevnoj obuci na temu “Upravljanje konfliktima I kriznim siuacijama” koju je vodila Jelena Marković, osnivač mreže za lični razvoj. Cilj obuke je bio da polaznici nauče da ovladaju tehnikama asertivne komunikacije, upravljanja emocijama i komunikacionim strategijama kako bi sa lakoćom prevazilazili krizne situacije u poslovanju.

Preduzetnici su imali priliku da čuju više o psihologiji konflikta i kriznih situacija. Za potrebe ove obuke je uzeto polazište da postoje 3 glavna pristupa konfliktnim situacijama: pasivni, agresivni i asertivni. Kao faktor koji igra ključnu ulogu u konfliktnim situacijama su istaknute vrijednosti koje pojedinci imaju. U cilju razumijevanja važnosti koju vrijednosti imaju, urađena je vježba koja je pomogla polaznicima da shvate koliko su nam vrijednosti važne i da definišu koje su vrijednosti njima pojedinačno najznačajnije.Poslije toga je obrađena tehnika usklađivanja vrijednosti, koja je dobar temelj za asertivnu razmjenu mišljenja.

Takođe, preduzetnici su učili šta su i kako funkcionišu filteri percepcije. Objašnjeno je da su filteri percepcije način na koji svako za sebe organizuje svoju stvarnost, a da imaju tendenciju da izvrću, brišu i generalizuju informacije iz spoljašnjeg svijeta. Razumijevanjem svojih i tuđih filtera percepcije i načina na koji funkcionišu možemo u velikoj mjeri pretpostaviti reakcije, a čak iako još uvijek nismo razvili vještine do tog nivoa, sama spoznaja da filteri postoje je korisna jer nas tjera da razmišljamo šire i sagledamo veću sliku.

Vježba „Izgubljeni na moru“ je predstavljala simulaciju krizne situacije u kojoj su polaznici, podijeljeni u timove po 4 i 5, imali priliku da provježbaju i primijene tehniku postavljanja preciznih pitanja.

U završnom dijelu obuke, polaznici su savladali tehniku davanja feedbacka u 5 koraka. Ova tehnika kombinuje nekoliko različitih komunikacijskih principa, a glavna ideja je da treba komunicirati otvoreno i asertivno i jasno izražavati svoj stav, na uvažavajuć i fer način.

U nastavku se nalaze fotografije sa pomenute obuke.