U četvrtak 14. marta, u prostorijama Glavog grada Podgorica, Gradonačelnik Podgrice dr Ivan Vuković i predstavnici Delegacije EU i UNDP-a u Cnoj Gori, potpisali su sporazum o finansiranju projekata nevladinih organizacija u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLoaD).

U sklopu ReLoaD programa ovo je prvi Konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Glavnog grada i odnosi se na sljedeće prioritetne oblasti: socijalna i dječja zaštita, ostvarivanje prava lica s invaliditetom, kultura i zaštita životne sredine. Na osnovu evaluacija svih projekata, evaluaciona Komisija je, u skladu sa Konkursom i Smjernicama za aplikante, objavila Rezultate evaluiranih projekata, koji pretpostavljaju finansiranje pet NVO organizacija, u okviru kojih je NVO Institut za preduzteništvo i ekonomski razvoj sa projektom pod nazivom „Očuvanje i razvoj tradicionalnog crnogorskog zanata – zlatoveza“

Svake godine iz Budžeta Glavnog grada opredjeljuje se određeni iznos sredstava za finansiranje projekata NVO, čiju raspodjelu vrši Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija Glavnog grada.

Crna Gora je mlada demokratija koja i dalje savladava prepreke ukupnog društveno-političkog razvoja i važno je da na tom putu imamo podršku nevladinih organizacija koje su akteri od posebnog značaja – istakao je gradonačelnik Vuković. On je izrazio posebno zadovoljstvo što Glavni grad ima mogućnost da pomogne rad i realizaciju projekata jednog broja nevladinih organizacija. Gradonačelnik je podsjetio da je Glavni grad tokom protekle tri godine za projekte NVO izdvojio oko 130.000 eura, a da direktan doprinos samo u realizaciji ovog projekta iznosi 10.000 eura na godišnjem nivou. – Sa onim što je doprios naših partnera iz EU i UNDP-a smatramo da se kbvalitetno mogu realizovati projekti koji su važni ne samo za našu lokalnu zajednicu, nego i za crnogorsko društvo u cjelini – istakao je gradonačelnik Podgrice dr Ivan Vuković.

Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD regionalni program finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a sprovodi United Nations in Montenegro. U Crnoj Gori, ReLOad program sprovodi se u partnerstvu sa Glavni grad Podgorica i opštinama Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.