… jer znanje je moć!

… jer znanje je moć!

U saradnji sa Prijestonicom Cetinje, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER učestvuje u realizaciji projekta ,,Aktiviraj!” koji finansira Zajednički fond Ujedinjenih nacija za ciljeve održivog razvoja. Sa ciljem da osnažimo mlade za prelazak iz...