Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore A.D. realizuje Programsku liniju za razvoj preduzetništva, namjenjenu mladim ljudima i potencijalnim preduzetnicima da krenu u preduzetničke vode, a postojećim preduzećima koja posluju do godinu dana da unaprijede svoje poslovanje kroz određene mjere nefinansijeske i finansijske podrške.
Osnovi cilj programa je podrška razvoju preduzetništva kroz osnivanje novih i podsticanje daljeg rasta postojećih malih i srednjih preduzeća kroz:
• otvaranje novih radnih mjesta kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa;
• stimulisanje inovativnosti i kreativnosti mladih;
• podsticanje daljeg rasta postojećih MSP.
Poziv je otvoren do 30. septembra 2019. godine do 15h.
Više informacija na http://bit.ly/2lzD4fD