Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), u okviru projekta „Preduzetnički buster“, raspisuje dana 09. marta 2022. godine

 

JAVNI KONKURS ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTVA

ZA ZAPOŠLJAVANJE U MANJE RAZVIJENIM OPŠTINAMA

 

Pozivaju se mladi preduzetnici do 35 godina starosti, registrovani kao mikro, mala ili srednja preduzeća u jednoj od manje razvijenih opština ili koji obavljaju poslovnu aktivnost u jednoj od manje razvijenih opština, da dostave svoje prijave na Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za zapošljavanje.

U konteksu ovog poziva, manje razvijenim opštinama smatraju se: Andrijevica, Berene, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik, Ulcinj, Žabljak.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodjeljuje po ovom Javnom konkursu iznosi 187.500,00€. Maksimalan iznos finansijske podrške (u nastavku teksta: grant) koju mladi preduzetnik može da dobije iznosi 7.500,00€ po jednom kreiranom radnom mjestu.

Detaljan sadržaj Javnog konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava za zapošljavanje u manje razvijenim opštinama možete preuzeti OVDJE

Poslodavci koji planiraju da apliciraju moraju priložiti sledeća dokumenta za popunjavanje:

  1. Obrazac A_Prijava za dodjelu granta
  2. Obrazac B_Plan obuka
  3. Obrazac C_Plan Budžeta
  4. Obrazac D_Izjava podnosioca prijave
  5. Obrazac E_Izjava podnosioca prijave
  6. Obrazac F_Kontrolna lista

Za potrebe Javnog konkursa, kreiran je dokument pod nazivom Smjernice za podnosioce prijave na Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za zapošljavanje u manje razvijenim opštinama u okviru kojeg su navedene jasne instrukcije za podnosioce prijava.

Rok za dostavljanje prijava je 23. mart 2022. godine do 16:00h.

Projekat „Preduzetnički buster“ realizuje Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), ko-finansiraju ga Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a sprovodi se u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Odjeljenjem za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva ekonomskog razvoja.