Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), u okviru projekta „Održivi uticaj na povećanje zaposlenosti u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori kroz podršku preduzetništvu mladih“ CFCU/MNE/185, koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se sprovodi u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija i socijalnog staranja i  Odjeljenjem za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva ekonomskog razvoja, objavljuje dana 06.04.2022. godine

JAVNI KONKURS ZA NEZAPOSLENA LICA

U MANJE RAZVIJENIM OPŠTINAMA

Pozivaju se mlada nezaposlena lica do 35 godina starosti koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u manje razvijenim opštinama, koja žele da pohađaju obuku na radnom mjestu i steknu nova znanja i vještine, da dostave svoje prijave na Javni konkurs za nezaposlena lica u manje razvijenim opštinama.

Plan obuke kreiran je od strane mladih preduzetnika, a njeno trajanje je minimum 3, a maksimum 6 mjeseci.

Poslodavac je u obavezi da, tokom trajanja obuke, potpiše Ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licima i isplaćuje im mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 280,00 eura, definisanu Javnim konkursom.

Po završetku projekta 8. novembra 2022. godine, poslodavac je u obavezi da potpiše Ugovor o radu sa minimum 50% obučenih nezaposlenih lica do 8. maja 2023. godine. Navedeni datum predstavlja minimalno trajanja pomenutog Ugovora o radu.

Da bi mlado nezaposleno lice moglo da podnese prijavu na Javnom konkursu, potrebno je da ispuni sljedeće kriterijume:

  1. da je mlado nezaposleno lice do 35 godina starosti;
  2. da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u jednoj od manje razvijenih opština;
  3. da spremano da pohađa Program obuke i stekne nove vještine i znanja u trajanju od minimum 3, a maksimum 6 mjeseci;
  4. da je spremno da zasnuje radni odnos na period od minimum 6 mjeseci (od 8. novembra 2022. do 8. maja 2023. godine) kod odabranog mladog preduzetnika.

Manje razvijenim opštinama smatraju se: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik, Ulcinj, Žabljak.

Prilikom podnošenja prijave, mlada nezaposlena lica moraju priložiti sledeća dokumenta za popunjavanje:

  1. Obrazac A_Prijava za nezaposlena lica
  2. Obrazac B_Izjava podnosioca prijave

Takođe, moraju priložiti sljedeća dopunska dokumenta:

  1. Kopija lične karte;
  2. Potvrda da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Mladi preduzetnik (poslodavac) je u obavezi da mladim nezaposlenim licima pruži kvalitetanu obuku na radnom mjestu, obezbijedi opremu i materijale za rad, interne i eksterne predavače, kao i da isplaćuje nadoknadu tokom trajanja obuke u bruto iznosu od 280,00 eura.

Mlada nezaposlena lica su u obavezi da tokom trajanja obuke odgovorno, savjesno i po upustvima poslodavca izvršavaju sve obaveze u skladu sa politikom i procedurama poslodavca.

Spisak raspoloživih radnih mjesta, nazivi poslodavca i opštine u kojima će se vršiti zapošljavanje, nalazi se u nastavku:

Naziv poslodavca Opština Broj mjesta za obuku Pozicija za koju se vrši obuka i zapošljavanje Period trajanja obuke Djelatnost u kojoj se vrši zapošljavanje Nivo kvalifikacija
Primar Montenegro Nikšić 2 Digitalni marketing menadžer 3 mjeseca 6201 – Kompjutersko programiranje VSS
Maja Nails Mojkovac 2 Kozmetičarka 3 mjeseca 9602 – Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona SSS
Organic D&A Bijelo Polje 2 Radnica na preradi i pakovanju prerađevina od voća u proizvodnom pogonu 3 mjeseca 142 – Uzgoj i drugih goveda i bivola NSS
Organic D&A Bijelo Polje 2 Radnik na adaptaciji i održavanju objekta za proizvodnju, štalskih, pomoćnih objekata i dvorišta 4 mjeseca 142 – Uzgoj i drugih goveda i bivola NSS
Edo gradnja Berane 2 Građevinski majstor 3 mjeseca 4399 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi SSS
Jaman i Dalia Berane 2 Administrativni i pomoćni radnik u dječijoj igraonici 3 mjeseca 9329 – Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti SSS
Hiron Creative Lab Nikšić 2 Radnik na CNC mašini 6 mjeseci 7410 – Specijalizovane dizajnerske djelatnosti SSS
Bookkeeping Rožaje 4 Knjigovodstveno-administrativni referent 4 mjeseca 6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje SSS, VŠS,VSS
OSA Densin Dente Plav 2 Stomatološka sestra – tehničarka 6 mjeseci 8623 – Stomatološka praksa SSS
EMKOM Bijelo Polje 2 Menager u slatkovodnoj akvakulturi 3 mjeseca 422 – Slatkovodna akvakultura, distanciona trgovina VSS
EMKOM Bijelo Polje 2 Radnik u slatkovodnoj akvakulturi 3 mjeseca 422 – Slatkovodna akvakultura; distanciona trgovina SSS
Minuta Consulting Nikšić 2 Marketing asistent 3 mjeseca 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem VŠS
Ćevabžinica kod Ada Bijelo Polje 2 Pomoćni kuvar/ica i šanker/ka 3 mjeseca 5610 – Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata NSS/SSS
North Tour Montenegro Kolašin 2 Radnik u Ski-rental na servisiranju i izdavanju ski opreme 3 mjeseca 7911 – Djelatnost putničkih agencija SSS
Silux Bijelo Polje 2 Računovođa 6 mjeseci 7022 – Konsultantske aktivosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem SSS/VSS
Čarolija Bijelo Polje 2 Cvećar/ka 4 mjeseca 4776 – Trgovina na malo cvijećem sadnicama, sjemenima, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama SSS
PZU Fizio centar Nikšić 2 Kineziterapeut 6 mjeseci 8690 – Ostala zdravstvena zaštita  VSS
PZU Fizio centar Nikšić 2 Poslovni administrator 3 mjeseca 8690 – Ostala zdravstvena zaštita SSS
PZU Fizio centar Nikšić 2 Fizioterapeut 6 mjeseci 8690 – Ostala zdravstvena zaštita VSS
Fru Monte Danilovgrad 2 Radnik u proizvodnji sokova i bezalkoholnih pića 6 mjeseci 1032 – Proizvodnja sokova od voća i povrća SSS
Zanatstka pivara Druid Danilovgrad 2 Radnik u proizvodnji piva 3 mjeseca 1105 – Proizvodnja piva SSS
Carpe Diem Textil Pljevlja 2 Krojašica i šnajderka 3 mjeseca 4751 – Proizvodnja, promet i usluge, export -import SSS
Smart Finance Ulcinj 2 Računovodstveni tehničar – računovođa 6 mjeseci 6920 –  Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje VSS
Žvaka Pljevlja 4 Dostavljač/operater u logistici 3 mjeseca 7410 – Poštanske usluge, ekspres usluge SSS

Tokom Javnog konkursa, biće organizovan „Meet up“ online događaj za nezaposlena lica na kojem će mladi preduzetnici predstaviti Program obuke i djelatnost u kojoj se vrši zapošljavanje, kako bi mlada nezaposlena lica stekla što bolji uvid u odabir poslodavca prilikom apliciranja na Javni konkurs za nezaposlene.

Rok za dostavljanje prijava je 18.04. 2022. godine do 16:00h. Javni konkurs objavljen je na web sajtu IPER-a  (www.iper.org.me) i UMPCG (www.umpcg.me), gdje zainteresovani mogu preuzeti aplikacioni formular za prijavu na Javnom konkursu.

Prijava na Javni konkurs i prateća dokumentacija moraju biti u jednoj štampanoj i potpisanoj formi i dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa napomenom “Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstva za zapošljavanje” na adresu “Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Kralja Nikole 27a/4, Biznis Centar „Čelebić“, 81000 Podgorica“.

Po zatvaranju Javnog konkursa, procesu otvaranja i ocjenjivanja pristiglih prijava pristupiće angažovani tim kompetentnih evaluatora. Svaki poslodavac je u obavezi da, prije nego se donese konačna odluka o uparivanju poslodavac-nezaposleno lice, obavi individualni sastanak (uživo/online/telefonskim putem), a mladim nezaposlenim licima koja su ga prilikom apliciranja odabrala za Program obuke i potencijalnog poslodavca. Nakon individualnih sastanaka,  poslodavac će donijeti konačnu odluku o izboru nezaposlenih lica za obučavanje.

Sve informacije u vezi projekta i apliciranja mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: iper@t-com.me najkasnije do 13.04. 2022. godine, a odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na sajtovima Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (www.iper.org.me) i Unije mladih preduzetnika Crne Gore (www.umpcg.me) u roku od 3 dana prije isteka roka za dostavljanje prijava.