Privredna komora Crne Gore objavljuje Javni poziv za sufinansiranje održivih projekata u turizmu

Cilj Javnog poziva

U okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, opredijeljena su sredstva za sufinansiranje održivih projekata u sektoru turizma.

Javni poziv realizuje Privredna komora Crne Gore sa ciljem da se podstakne razvoj i realizacija inovativnih, investicionih projekata i inicijativa koje mjerljivo doprinose smanjenju nivoa emisija CO2 u sektoru turizma.

Pravo učešće na Javnom pozivu imaju:

 • Organi lokalne uprave i javne službe;
 • Privredna društva i preduzetnici;
 • Nevladine organizacije (udruženja i fondacije) sa sjedištem u Crnoj Gori.

Međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori nemaju pravo učešća na javnom pozivu.

Visina podrške i prihvatljivi troškovi

Ukupna sredstva opredijeljena kroz Javni poziv iznose 260.000€.

Sufinansiranje jednog projekta može iznositi 25% vrijednosti aktivnosti koje direktno doprinose smanjenju emisija ugljendioksida, pri čemu maksimalan iznos finansijske podrške po jednom projektu može doseći 150.000 eura.

Sredstvima koja su opredijeljena ovim Javnim pozivom moguće je pokrivanje troškova:

 • Nabavke i instalacije nove opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, itd.),
 • Izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).

Primjeri projekata koji mogu poslužiti kao smjernica za podnosioce prijava

 • Uvođenje energetski efikasnih sistema hlađenja, grijanja, ventilacije i izolacije u objektima koji su namijenjeni pružanju usluga turistima (hoteli, apartmani, objekti javne namjene)
 • Unapređenje energetske efikasnosti spoljne (ulice, parkirališta i ostale javne površine) i unutrašnje rasvjete,
 • Zamjena konvencionalnog sistema grijanja toplotnim pumpama;
 • Instalacija mreže fotonaponskog sistema, uvođenje solarnih sistema za grijanje vode;
 • Razvoj održivih, ekološki prihvatljivih sistema javnog prevoza (zamjena korišćenja fosilnih goriva u javnom prevozu obnovljivim izvorima energije kao što su solarna energija i biogoriva – npr. biodizel).

Ključni kriterijumi

 1. Odnos očekivanog smanjenja nivoa emisija CO2 i uloženih sredstva – ključni kriterijum Javnog poziva je da projekat mora da obezbijedi značajno i mjerljivo smanjenje emisija CO2;
 2. Zaokružena finansijska konstrukcija – potencijalni korisnik podnosi dokaz da raspolaže sredstvima potrebnim za realizaciju projekta, sredstva opredijeljena kroz Javni poziv se refundiraju nakon realizacije predviđenih aktivnosti;
 3. Potpunost dokumentacije (projektna/tehnička/planska dokumentacija, dozvole) – potencijalni korisnik mora dokazati da raspolaže svom potrebnom dokumentacijom za realizaciju projekta;
 4. Vremenski period za realizaciju projekta/investicije – projekat se mora završiti najkasnije do kraja 2018. godine;
 5. Zastupljenost principa rodne ravnopravnosti i osnaživanje ženskog preduzetništva – projekat mora poštovati principe rodne ravnopravnosti i podsticati razvoj ženskog preduzetništva;

Investicioni projekti koji su finansijski podržani kroz prethodno realizovanje Javne pozive u okviru projekta Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori nemaju pravo učešća i neće biti predmet razmatranja.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 14. maj 2018. godine do 14:00h.

Informativni dani održaće se u:

 • 16.04.2018.godine u Podgorici, u UN Eko zgradi, sa početkom u 10:00h;
 • 17.04. 2018.godine u Nikšiću, u multimedijalnoj sali Tehnopolisa, sa početkom u 10:00h;
 • 18.04.2018.godine u Budvi, u sali B8 Akademije znanja, sa početkom u 12:00h;

26.04.2018.godine u Podgorici, u sali Privredne komore, sa početkom u 10:00h.

 Detaljne informacije o uslovima Javnog poziva i proceduri podnošenja prijedloga projekata, sa prijavnim obrascima, dostupne su na sajtovima: www.privrednakomora.me ,  www.me.undp.org ,  www.mrt.gov.me i  www.lowcarbonmne.me