Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj je u okviru projekta “Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori”, uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, pripremio set novih digitalnih knjiga (e-books) za sve  sadašnje i buduće preduzetnike, čiji je sadržaj baziran na temama obuka koje smo organizovali za kulturne i kreativne stvaraoce u Crnoj Gori.

Svi zainteresovani imaju mogućnost da se na kreativan, inspirativan i edukativan način upoznaju sa sadržajem koji može biti od krucijalne važnosti za razvoj njihovog biznisa.

U nastavku se nalaze teme digitalnih knjiga kao i nazivi njihovih autora:

🔸Kako kreirati brend? – Ljiljana Burzan-Nikolić
🔸Digitalni marketing – Stefan Aleksić
🔸EQ u poslovanju, motivacija i stres – Danka Pješčić-Ćetković
🔸Finansijska pismenost i formiranje cijena – Branka Vuksanović
🔸Odnosi sa javnošću – Eleonora Albijanić
🔸Psihologija kupca – Marko Mihailović
🔸Osnove poslovanja, poreski sistem, osnove računovodstva – Rade Bojović, Branka Vuksanović

Dizajn digitalnih knjiga radili su kreativni mladi preduzetnici iz firme Johart, a iste se mogu preuzeti sa linka 👉http://bit.ly/2Vep4aL

Zahvaljujemo se još jednom predavačima obuka na spremnosti da podijele svoje znanje i iskustvo, kao i na uloženom trudu u pripremi materijala za digitalne knjige.