NLB Banka A.D. Podgorica pridružila se Programu podrške Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) “Žene u biznisu”. Program ima za cilj da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja.

Očekuje se da će veće učešće žena u ekonomiji i jačanje rodne ravnopravnosti povećati opšti prosperitet zemlje.

Preduzeća koja vode žene u Crnoj Gori imaće podršku od EBRD-a u iznosu od dva miliona eura kreditne linije koja je data NLB Banci a.d. Podgorica, u okviru programa “Žene u biznisu”.

Izvršni direktor NLB Banke a.d. Podgorica smatra da je pristup finansijama jedan od ključnih problema sa kojim se susreću žene u preduzetništvu, kao i da će tu barijeru pokušati da riješe kroz Program, odnosno kroz takozvani “meki kolateral”.

NLB banka se odlučila da podrži žene preduzetnice, između ostalog, zato što su one djelimični ili potpuni vlasnici 20 odsto preduzeća u Crnoj Gori, kao i zbog toga što 25 odsto tih firmi pripada segmentu malih i srednjih preduzeća (MSP).