U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u sklopu projekta „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ 10. i 11. decembra, održana je dvodnevna obuka na temu „Izrada biznis plana i izvori finansiranja“, koju je vodio Đuro Kažić iz Investiciono-razvojnog fonda. Na interaktivnoj obuci kulturni i kreativni stvaraoci imali priliku da saznaju: šta je biznis plan, cilj izrade biznis plana i kome je potreban, sadržaj biznis plana, analizu tržišta, finansiranje, najčešće greške prilikom izrade biznis plana, kao i izvore finansiranja i koji su programi podrške IRF-a.

Prezentaciju sa obuke možete preuzeti ovdje: Prezentacija_Biznis plan i izvori finansiranja