U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u sklopu projekta „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ 29. i 30. oktobra, održana je dvodnevna obuka na temu „Motivacija, emocionalna inteligencija i upravljanje stresom“, koju je vodila Danka Ćetković, NLP trener. Na interaktivnoj obuci kulturni i kreativni stvaraoci imali priliku da saznaju šta je EQ, o samospoznaji, samoregulaciji emocija, samomotivaciji, prepoznavanju emocija kod drugih/ empatiji i stavranje zdravih međuljudskih odnosa, tehnikama za unapređenje EQ, značaju motivacije u radnom ambijentu, faktorima motivacije, kao i načinima za ostvarivanje ciljeva.

Prezentaciju sa obuke možete preuzeti ovdje: Prezentacija_Motivacija, emocionalna inteligencija i upravljanje stresom