U okviru projekta „Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori“ održana je dvodnevna obuka na temu „Osnove poslovanja, poreski sistem i osnove računovodstva“. Obuku su vodili Rade Bojović, Media d.o.o. i Branka Vuksanović Agencije SPIN Podgorica.

Nainteraktivnoj obuci kulturni i kreativni stvaraoci imali priliku da saznaju o osnovnim uslovima za pokretanje i razvoj biznisa, formama obavljanja privrednih djelatnosti, radno-pravnim odnosima, vrstama poreza (PDV, porez na dobit, zarade), značaju računovodstva, računovodstvenom sistemu, kao i finansijskom i poreskom računovodstvu.

Prezentacije sa obuke možete preuzeti ovdje:

Prezentacija_Osnove poslovanja i poreski sistem

Prezentacija_Poreski sistem i osnove računovodstva

U nastavku pogledajte detalje sa obuke.