U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u sklopu projekta „Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gore“, zbog velikog interesovanja kulturnih i kreativnih stvaraoca, ponovljena je dvodnevna obuka na temu „Odnosi sa javnošću, vještine prezentacije i poslovna komunikacija“, koju je vodila Eleonora Albijanić, licencirani PR trener i konsultant.

Na interaktivnoj obuci polaznici su imali priliku da se upoznaju sa ulogom i značajem odnosa sa javnostima, modelima i tehnikama javnog nastupa, verbalnom, paraverbalnom i neverbalnom komunikacijom.

U nastavku se nalaze detalji sa obuke.