U hotelu “CentreVille” 11.07.2019. godine održan je Okrugli sto na temu: “Otvoreno sa privredom o biznis barijerama.” Okrugli sto su organizovali  i Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) i Montenegro Biznis Alijansa (MBA)

Pored organizatora, Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva nauke, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Savjeta za konkurentnost, Uprave za sprječavanje pranja novca i  finansiranja terorizma, kao i Sekretarijata za konkurentnost. Takođe, Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici PKCG, Unije poslodavaca i Američke privredne komore.

Na Okruglom stolu je razmatrana Analiza poslovne regulative gdje je analizirano više sistemskih zakona važnih za kvalitet poslovnog ambijenta. Istaknuta je važnost daljeg intenziviranja saradnje privatnog i javnog sektora, jer je to neophodan uslov da bi se došlo do najoptimalnijih rješenja za biznis i njegov razvoj. S tim u vezi Izvršni direktor MBA, Milan Dragić, istakao je važnost zajedničkog djelovanja poslovnih asocijacija u cilju postizanja većeg uticaja na donosioce zakona, što je podržano od učesnika Okruglog stola.

Predstavnici biznisa su potencirali važnost ovakvih susreta za razvoj privatnog sektora u Crnoj Gori, koje bi, kako su posebno naglasili trebalo što češće organizovati.