U okvuru projekta „Očuvanje i razvoj tradicionalnog crnogorskog zanata – zlatoveza“, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj -IPER, u saradnji sa Udruženjem starih zanata i vještina NIT, realizuje obuku „Vještine vezenja crnogorskog zlatoveza“ za žene sa teritorije Clavnog grada Podgorica.

Činjenica da je pristiglo 80 prijava za pohađanje obuke od strane zainteresovanih žena iz Glavnog grada Podgorica, i veliki broj prijava iz drugih Opština (koje nijesmo mogli uvažiti zbog pravila projekta #ReLOaD), ukažuje na izuzetno veliko interesovanje žena širom Crne Gore za sticanjem vještina vezenja zlatoveza.

Po zatvaranju prijava, komisija je odabrala 10 žena, koje će pohađati obuku u trajanju od 10 dana.

Polaznice su prvog dana, održanog 5. juna, imale priliku da se detaljnije upoznaju sa crnogorskim zlatovezom i da započnu sa prvim koracima njegove izrade.

Tokom trajanja cjelokupne obuke od 10 dana, polaznice će vještinu vezenja sticati prilikom izrade crnogorskih ženskih košulja sa vezenim ošvicama (ošvama).

Projekat „Očuvanje i razvoj tradicionalnog crnogorskog zanata – zlatoveza“ podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOad program sprovodi se u partnerstvu sa Glavnim gradom Podgorica i opštinama Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.