Tokom treće jednodnevne obuke za mlade preduzetnike na temu “Poslovna komunikacija”, održane 6. septembra 2018. polaznici su imali priliku da se upoznaju sa naprednim komunikacionim vještinama. Trening je vodila Jelena Marković, osnivač mreže za lični razvoj Smart Change.

Glavni cilj radionice je bio da polaznici nauče da bolje upravljaju psihološkim i emotivnim aspektom komunikacije u poslovnom svijetu. Uz to, ciljevi su bili i da polaznici nauče da predstave svoj biznis na efikasan način, da definišu jasno ciljnu grupu, da kreiraju komunikacioni plan za svoj biznis i da ovladaju tehnikama asertivne komunikacije.

Na samom početku, održano je teorijsko predavanje o ego stanjima po metodologiji transakcione analize. U ovom segmentu, polaznici su stekli dublje uvide o tome zašto se ljudi ponašaju na određene načine, kako mogu usmjeriti komunikaciju iz pozitivne u negativnu, kako da smanje prostor za nerazumijevanje i kako da pronađu zajednički jezik sa klijentima.

Tokom obuke, polaznici su svoje znanje pretočili u kreiranje komunikacionih taktika za svoj biznis. Komunikaciona taktika se sastojala od identifikacije glavnih nedostataka i slabosti u svakodnevnoj komunikaciji polaznika i kreiranja konkretnih koraka kako prevazići izazove koristeći alate i vještine koje su stekli tokom obuke.

Dobili su set alata za upravljanje „teškim razgovorima“. U poslovnoj komunikaciji, pregovori, konflikti i saopštavanje neprijatnih vijesti su gotovo neizbježni. Jednom kada do ovih situacija dođe, postoje načini na koje možemo umanjiti štetu i ubrzati proces dolaženja do najefikasnijeg rješenja.

Obuka je sprovedena u skladu sa metodologijom transakcione analize, neuro-lingvističkog programiranja i interpersonalne komunikologije.

“Smatram da je se ovaj trening odlično završio, feedback od polaznika je sjajan. Po komentarima prisutnih  mogu da zaključim da su do sada sve obuke I tematska druženja iz ovog programa bili uspješni. Ljudi prepoznaju njihovu vrijednost, prepoznaju da imaju praktičnu primjenjivost, da oni to mogu da upotrijebe i iskoriste za svoje biznise i zaista osjećam da su ljudi dobili dragocjeno znanje i vještine za buduće poslovanje” rekla je trenerica, Jelena Marković.

U nastavku se nalaze video i fotografije.