Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER, u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika Crne Gore, u okviru projekta „Preduzetnički buster“ organizovali su konferenciju 14.04. u Kolašinu pod nazivom „Upoznaj budućeg poslodavca“.

Događaj je imao za cilj predstavljanje dobitnika granta i njihovih radnih mjesta potencijalnim aplikantima kako bi se dodatno informisali i upoznali o svim detaljima prije nego apliciraju i izaberu jednog od njih.

Priliku da se predstave kandidatima imalo je dvadeset poslodavaca iz deset manje razvijenih opština.

Preko Zoom platforme, konferenciju je pratilo 75 nezaposlenih mladih koji su imali priliku da dobiju više informacija o obukama i radnom mjestu koja im se nudi.

Projekat realizuje Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), ko-finansiraju ga Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a sprovodi se u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Odjeljenjem za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva ekonomskog razvoja.