Za mlade preduzetnike u okviru programa Biznis mladih, 25. oktobra održana je šesta po redu jednodnevna obuka na temu “Upravljanje poslovanjem pomoću ciljeva”, u prostorijama Mtel Digitalne fabrike. Obuku je vodila Jelena Marković, osnivač mreže za lični razvoj Smart Change.

Tokom jednodnevne interaktivne radionice, polaznici su imali priliku da ovladaju vještinom kreiranja konstruktivnih, preciznih i mjerljivih ciljeva u preduzetništvu i da, u skladu sa tim, kreiraju mjesečne i godišnje planove djelovanja.

Preduzetnici su imali priliku da uče na koji način da razliku šta jeste a šta nije cilj, da razlikuju ciljeve od sredstava i koraka i kako da definišu konkretne ciljeve koji im donose rezultate, da je konstruktivan cilj više od „imaću X klijenata“ ili „zaradiću Y novca“, i da je za dobro poslovanje i organizaciju vremena važno da cilj bude jasan, afirmativan, mjerljiv, inspirativan, konkretan i da zavisi od onoga ko postavlja cilj, a ne od nekog drugog (spoljašnjeg) faktora.

Takođe, preduzetnici su bili podstaknuti da preispitaju svoje vrijednosti u poslovanju i šta je to za šta oni smatraju da je vrijedno uložiti dodatno vrijeme, energiju i novac.

Kao važan element postavljanja dobrih ciljeva, posebno je obrađen neuspjeh. Iako strah od neuspjeha često posmatramo kao demotivišuć faktor, preduzetnici su naučili kako da pristupaju neuspjehu iz drugog ugla i iskoriste neuspjeh u poslovanju (koji je u nekoj fazi neminovan) da od njega naprave neophnodne promjene, umjesto da odustaju. Posebno je posvećena pažnja psihološkim mehanizmima nošenja sa neuspjehom.

Zatim, u drugom dijelu radionice, preduzetnici su učili o Neuro-Logičkim Nivoima (NLN), alatu koji nam pomaže da svoje poslovne ciljeve sagledamo iz 5 različitih uglova – Ko sam ja? U šta ja vjerujem, šta mi je važno? Koje sposobnosti i osobine treba da razvijam? Na koji način treba da se ponašam, šta treba da radim? Kako treba da izgleda moje okruženje? Ovaj alat iz NLP medologije se pokazao kroz iskustvo kao izuzetno efikasan kada je potrebno uskladiti lične i kompanijske ciljeve ili kada treba uskladiti ciljeve više članova iste organizacije.

Uz praktične vježbe, naučili su kako da definišu i postavljaju svoje cilje, kao i da održavaju nivo motivacije na svakodnevnom nivou kako bi bili sigurni da kontinuirano djeluju u pravom smjeru.

Radionica je sprovedena u skladu sa metodologijom Transakcione analzize (TA) i Neuro lingvističkog programiranja (NLP).