Drugo tematsko okupljanje za mlade preduzetnike održano je 20. septembra na temu “Upravljanje troškovima” u okviru „Programa mentorstva i edukacije za mlade preduzetnike – Biznis mladih“. Okupljanje je vodila Slađana Raičković, direktorica firme Finance plus DOO u prostorijama Mtel digitalne fabrike.

Na samom početku, Slađana je objasnila osnovne pojmove u finansijama koji su nam neophodni za stvaranje uspješnih rezultat, kako da čitamo svoje poslovne izvještaje i razultate, kako da ih pratimo i unaprijeđujemo (Bilans stanja i Bilans uspjeha), kao i na koji način da investiramo u budućnost.

Nakon toga, Slađana je posvetila posebnu pažnju svakom od preduzetnika po na osobom, u vidu davanja savjeta i preporuka kako da na najbolji način upravljaju troškovima i vode finansije, a sve u cilju rasta i razvoj njihovog biznisa.

Preduzetnici su bili obaviješteni o konceptu organizovanje okupljanja, pa su stoga došli sa unaprijed pripremljenim pitanjima kako bi na najbolji način iskoristili ovo tematsko okupljanje i dobili finansijsko savjetovanje na licu mjesta za njihov Biznis.

Tokom otvorene diskusije mladi preduzetnici razgovarali su i o njihovim stavovila o novcu, šta je za njih uspjeh i da li ga mogu izmjeriti kao i o načinu razmiljanja uspješnih ljudi. Tematsko druženje je trajalo 2h, uz laganu i opuštenu atmosfera i osvježenje.