Danas je u hotelu “Podgorica” održan Okrugli sto na temu: “Analiza Nacrta zakona o radu.” Okrugli sto su organizovali Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Montenegro Biznis Alijansa. Pored organizatora, Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Javnog sektora, odnosno resornog Ministarstva, Savjeta za konkurentnost, predstavnici Sindikata i predstavnici privatnog sektora, članovi MBA.

U sadržajnoj diskusiji čuli smo različite stavove o tome kako bi trebao da izgleda novi Zakon o radu. Ipak, u osnovi, može se konstatovati da se postigla saglasnost oko važnosti jednake zaštite interesa zaposlenih, poslovne zajednice i države, na način koji obezbjeđuje snaženje poslovnih aktivnosti i jačanje biznisa na svim nivoima.

Istaknuto je da Zakon o radu, kao jedan od najvažnijih sistemskih zakona mora biti usklađen sa potrebama tržišne privrede. Dakle, radno zakonodavstvo ne može biti samo u funkciji opravdane zaštite zaposlenih, već mora obezbjeđivati veću stimulaciju tržišta i kontinuirano privlačenje domaćih i stranih investicija. Rečeno je da se radno zakonodavstvo mora dalje unapređivati i oslobađati rigidnih i birokratskih rješenja naslijeđenih iz prethodnog sistema. Ono mora biti važan segment u kreiranju javnih politika koje obezbjeđuju međunarodnu konkurentnost nacionalne ekonomije. S tim u vezi, u novom Zakonu o radu je neophodno eliminisati rješenja koja pod izgovorom zaštite zaposlenih u osnovi predstavljaju biznis barijere i destimulišu razvoj preduzetništva.