Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, kao partner Centra za istraživanje i kreiranje politika iz Skoplja, organizovao je okrugli sto „Info dan – Dijalog o Regionalnoj agendi za investicije (RIRA)“ u četvrtak, 20. septembra. 2018. godine.

Info dan je organizovan u okviru projekta ‘Uspostavljanje dijaloga o regionalnoj agendi za investicije među vladinim institucijama, privatnim sektorom i organizacijama civilnog društva’, a podržan je od strane Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Projekat se realizuje u šest ekonomija zapadnog Balkana i ima za cilj da uključi sve zainteresovane strane u program regionalne politike za investicije. Regionalna agenda za investicije (RIRA) jedan je od četiri stuba višegodišnjeg plana za stvaranje regionalne ekonomske zone i povezan je sa evropskom integracijom Zapadnog Balkana, implementacijom CEFTA sporazuma i Strategijom 2020 za jugoistočnu Evropu.

Na samom početku, prisutnima se obratio Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije i MAP koordinator i istakao da se sprovode reforme koje će probuditi ekonomsku saradnju i stvoriti dinamičniji investicioni ambijent.

Jovana Krunić, načelnica Direkcije za ekonomske odnose sa inostranstvom i članica Komiteta za Jugoistočnu Evropu održala je detaljnu prezentaciju o RIRA agendi, ukazala na značaj privatnog sektora i civilnog društva u implementaciji RIRA agende i podijelila sa prisutnima detalje o Akcionom planu koji će Crna Gora usvojiti u narednom periodu.

Na pitanje da li je region Zapadnog Balkana investiciona destinacija, Nina Drakić, direktorica Sektora za analize i istraživanja, odgovara da se region razvija i da jeste investiciona destinacija ali da postoji i niz ograničenja, kao što je međusobna trgovinska razmjena koja nije u dovoljnoj mjeri iskorišćena.

Kada govorimo o poslovnom ambijentu i investicijama, važno je istaći i zapažanja stranih investitora. Marija Šuković, direktorica Savjeta stranih investitora,  kazala je da se poslovni ambijent kontinuirano unapređuje. Prema podacima iz Bijele knjige koju Savjet objavljuje svake godine, indeks lakoće poslovanja stranih investitora za 2017. godinu na skali od 1-10 iznosi 6.47 i predstavlja trend rasta a kao jedan od velikih izazova smatraju vladavinu prava što predstavlja preduslov za razvoj poslovanja.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici institucija, privatnog sektora i organizacija civilnog društva uz želju da i budu uključeni u dalje aktivnosti projekta i dijalog politika na temu RIRA agende.

Da podsjetimo, predstavnici šest ekonomija Zapadnog Balkana podržali su Regionalnu Agendu za Investicije RIRA na ministarskom sastanku koji je održan 11. maja u Tivtu.