Predakceleracijski program BoostMeUp predstavlja nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.

Program uključuje sticanje znanja iz sledećih modula:

  1. Razvoj biznis modela
  2. Marketing, istraživanje i analiza tržišta.
  3. Razvoj tehnologije i prototipiranje
  4. Zaštita intelektualne svojine
  5. Pitching vještine
  6. Finansijski menadžment

Za program se mogu prijaviti kreativci, inovatori, preduzetnici i kompanije sa kreativnim idejama i inovativnim rješenjima.

Na samom završetku programa, za projekte koji uspješno prođu module slijedi spektakularno finale: Montenegro Pitching Competition na kom će stručni žiri izabrati pobjednike programa – tri najuspješnije ideje.

Finansijska podrška podrazumjeva direktnu finansijsku podršku u iznosu od po 6.000,00€ po timu za potrebe daljeg razvoja ideje u skladu sa prepoznatim potrebama i poslatim prijedlozima budžeta za svaki od timova.

Više informacija na www.boostmeup.me