Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj učestvovao je na Panel diskusiji: “Administrativne barijere sa kojima se susreću mladi preduzetnici u Crnoj Gori – Mogu li modeli i iskustvo EU pomoći?“ organozovanoj u EU Info Centru. Panelisti su bili:

  1. Boris Koprivnikar, izvršni direktor kompanije Sincular Consulting; ranije potpredsjednik vlade i ministar javne uprave Republike Slovenije
  2. Uroš Bulatović, predsjednik i osnivač Unije mladih preduzetnika Crne Gore
  3. Dragana Radević, direktorka Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj
  4. Ana Šebek, samostalna savjetnica u Direktoratu za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje fondovima EU Ministarstva ekonomije Crne Gore
  5. Milan Dragić, izvršni direktor, Montenegro Biznis Alijansa

Mladi preduzetnici u Crnoj Gori kao najznačajniju barijeru u svom poslovanju navode duge i skupe procedure. Na panelu se moglo čuti da komplikovane procedure često koče ili sprečavaju mlade preduzetnike u postizanju ciljeva. Nerijetko je njihove ideje teško registrovati u sadašnjem zakonodavnom okviru, a često su pod pritiskom novina koje se uvode.

“Naš fokus treba da bude na popularizaciji mladih i njihovih inicijativa. Potrebno je stvoriti mrežu podrške mladim preduzetnicima, tako da se povežu međusobno i sa predstavnicima administracije. Da u direktnom kontaktu dobiju odgovor na svoje dileme. I da ne odustaju“, rekla je Dragana Radević, direktorica Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj

„Nijedna zemlja u svijetu nije riješila problem birokratije. Njena uloga je da sprovodi regulativu koja postoji, i ona mora biti efikasna. Slovenija je stvorila dosta kompaktnu administraciju koja unutar države koordinira sve, a u samo jednoj tački komunicira sa preduzetnikom“, rekao je Boris Koprivnikar, savjetnik u području složenih digitalnih sistema, ranije potpredsjednik vlade i ministar javne uprave Republike Slovenije.

“Kada počinjem biznis u Sloveniji ja moram znati koje papire treba da imam i koje poreze treba da platim. Sve ono novo i neplanirano uništava preduzetništvo. Ako se neki zakon mijenja – on se uvijek mora mijenjati kroz dijalog na socijalno-ekonomskom savjetu. U Sloveniji se zakon ne može prihvatiti ukoliko svi prigovori na njega nijesu dobili službeni odgovor“, kaže Koprivnikar.

Kao neko ko je mali preduzetnik, Koprivnikar u proteklih godinu dana nije otišao ni na jedan šalter. Sve svoje obaveze završava kroz usluge elektronske vlade. I Crna Gora i Slovenija treba da riješe u kojem pravcu se kreću, da definišu srž svog ekonomskog razvoja da bi preduzetnici imali stabilan okvir u kojem će se kretati, smatra Koprivnikar.

“Poslije toga, najvažnija je koordinacija i saradnja. Slovenija je uspjela da centralizuje sve svoje podatke na jednoj platformi, što joj je omogućilo da kreira različite ponude koje olakšavaju poslovanje preduzetnicima“, naglasio je Koprivnikar

“Nije novac u pitanju već poznanstva. Najčešće poznanstva preskaču administrativne barijere. Ne kažem da to neko namjerno radi, to je pitanje svijesti. Postavlja se pitanje i ko je nama važan. Da li šalterski službenik ili preduzetnik koji plaća poreze? Mijenjanju se obrasci ponašanja, i to zahtijeva mnogo više rada kao i promjenu prioriteta“, kazala je Radević.

U Crnoj Gori još uvijek postoji potreba za sigurnošću, i ona preovlađuje nad preduzetničkim duhom. Sigurnije je raditi u državnoj administraciji nego rizikovati da bi se zaradilo više od plate. To je razlog zbog kojeg je potrebno razgovarati o preduzetništvu i zbog kojeg se preduzetnici moraju uvažavati. Crna Gora nema istoriju preduzetničke države, a samo preduzetništvo donosi novu vrijednost.

Onlajn platforme javne uprave u Crnoj Gori ne funkcionišu, kazali su učesnici panela. Vrlo često se dešava da poslije svega učinjenog online, preduzetnik mora da fizički obilazi šaltere. Svi koji kreiraju procedure i zakone treba da ih kreiraju tako da budu prijateljski nastrojeni prema mladim preduzetnicima, smatra Uroš Bulatović iz Unije mladih preduzetnika Crne Gore.