Kulturne i kreativne industrije spadaju u jedan od najbrže rastućih sektora i glavni su pokretači napretka ekonomija razvijenih zemalja. Prepoznajući značaj ovog sektora, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u prethodnom periodu realizovao je projekat „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ uz podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO, i u saradnji sa Ministarstvom kulture.

Projektom su realizovane sljedeće aktivnosti: mapiranje kreativnih industrija u Crnoj Gori, procjena ekonomskih efekata, prepoznavanje najboljih praksi,  te obuke za unapređenje poslovnih vještina preduzetnika u ovom sektoru. U okviru kuturnih i kreativnih industrija obuhvaćeni su sljedeći sektori:

 • Muzeji, biblioteke i baština;
 • Muzika, vizuelne i izvođačke umjetnosti;
 • Dizajn;
 • Film;
 • Fotografija;
 • Arhitektura;
 • Računarski programi i igre;
 • Elektronski mediji;
 • Izdavaštvo;
 • Oglašavanje i tržišne komunikacije i
 • Umjetnički i tradicionalni zanati.

Pridružite nam se u multimedijalnoj sali KIC Budo Tomović u petak, 24. januara 2020. godine u periodu od 11h do 12h.

Želja nam je da promovišemo uspješne i da njihovim uspjehom motivišemo i inspirišemo druge talentovane ljude u našoj zemlji da svoje sada možda „samo“ hobije, pretoče u „nešto više“.

Molim Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do četvrtka 22. januara 2020. godine do 12h, putem e-maila na adresu iper@t-com.me ili telefonskim pozivom na br. 020 633 855.