Za mlade preduzetnike iz Programa mentorstva i edukacije održana je jednodnevna obuka na temu „Upravljanje ljudskim resursima“, 11. aprila u prostorijama IPER-a. Obuku je vodila Danka Pješčić Ćetković, osnivač NLP Network Podgorica.

Na treningu, preduzetnici su se upoznali sa pojmom „ljudski resursi“, kao i sa tim, koje sve segmente obuhvata pojam upravljanja ljudskim resursima. Zatim, preduzetnici su učili zašto je svaka organizacija uspješna onoliko koliko posjeduje kvalitetnih ljudskih resursa. To nije nešto što se vezuje samo za velike kompanije, naprotiv, u manjim sistemima pitanje ljudskih resursa je još značajnije.

Izbor i zapošljavanje pravih ljudi, uvođenje u posao, postizanje maksimuma zaposlenih, njihova motivacija i uspješnost u radu od presudnog su značaja, za funkcionisanje jednog preduzeća. Ponekad pogrešna procjena može da učini veliku štetu, posebno ako ste brojčano manji kolektiv.

Na treningu smo iskustveno prošli kroz proces definisanja upražnjene radne pozicije, kreiranja oglasa za datu poziciju, tehnike za vođenje intervjua na selekciji i kako na najefikasniji način provjeriti kompetencije prijavljenih kandidata, kako raditi na razvoju zaposlenih i ako nemamo finasijskih sredstava.

Šta su polaznici učili na treningu:

  • Komponente procesa upravljanja ljudskim resursima
  • Šta sve uključuje proces zapošljavanja
  • Kako napraviti analizu radne pozicije
  • Metodu STAR za intervju
  • Kako kreirati odgovarajući oglas
  • Šta sve spada u razvoj i edukaciju zaposlenih
  • Modele motivacije

Trening je bio podijeljen u 4 bloka. Način rada je kombinovao prezentaciju, predavanje kao i praktične vježbe uz aktivno učešće svih polaznika, kroz diskusiju, razmjenu iskustava i samostalno prezentovanje zajedničkih zadataka.

Svoje utiske po završetku obuke, sa nama je podijelila Anja Kaluđerović:

„Tema današnje obuke je bila veoma zahvalna i za one koji počinju u biznisu i oni koji su dugogodišnji preduzetnici.  Radili  smo vežbe koje su nam pomogle da rešimo situacije u kojima se snalaze preduzetnici kad nekog zapošljavaju. Preporučujem ove radionice koje organizuje IPER svima koji žele nešto novo da nauče i koji žele da se usavršavaju, i da doprinesu svom poslu i svom preduzeću.“