U okviru FIAT foruma „Creative Industry Forum“ u utorak 10. septembra 2019. godine sa početkom u 18h u prostoru Kolektora Saveza arhitekata Crne Gore, biće predstavljeni rezultati istraživanja o kulturnim i kreativnim industrijama u Crnoj Gori, koje je uz podršku UNESCO Fonda za kulturnu raznolikost sproveo Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER).

Ovo je jedinstvena prilika da se šira javnost bliže upozna sa dosadašnjom praksom i aktuelim stanjem razvoja u ovom polju kulture.

Dobrodošli!