Investiciono-razvojni fond Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije-Direktoratom za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore raspisuje nefinansijsku i finansijsku podršku radi poboljšanja uslova za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori.

Osnovi cilj programa je podrška razvoju preduzetništva.

Posebni ciljevi su:

  • otvaranje novih radnih mjesta kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa;
  • animiranje ciljnih grupa – mladih ljudi, žena, studenata, lica sa invaliditetom, itd. da sudbinu »uzmu u svoje ruke« i posvete se biznisu;
  • stimulisanje inovativnosti i kreativnosti mladih;
  • podsticanje daljeg rasta postojećih MSP

Kredit je namijenjen različitim ciljnim grupama: mladim ljudima (postojećim i budućim preduzetnicima i preduzetnicama) koji žele da razviju preduzetničke ideje, ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa, studentima koji su sposobni da otpočnu svoj biznis i prije završetka školovanja, fakultetski obrazovanim licima, kao i licima sa srednjom stručnom spremom, koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, licima sa invaliditetom i sl.

Cilj ove Kreditne linije je pružanje podrške zainteresovanim licima koja planiraju da registruju sopstveni biznis. Na ovaj način će im se pružiti šansa da finansiraju mali biznis i isti učine dostupnim tržištu.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja. IRF CG A.D. može finansirati do 75,00 % vrijednosti ukupne investicije.

Po ovom programu, IRF korisnicima nudi kredite do 50.000 eura, uz kamatnu stopu 2.5% na godišnjem nivou, period otplate do 12 godina, uključujući grejs period do 4 godine.

Više informacija na https://www.irfcg.me/me/2015-01-13-12-14-58/program-podrske-razvoju-preduzetnistva?fbclid=IwAR0E88bdJSljJKx-lTsSWfAQioUHY2e5z_XQK8CR8egJ5rK1lYMXF1EbjZ4