Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške.

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede, odnosno za programske linije.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa je 3.mil €, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti.

Više informacija na 👉https://bit.ly/37vThHc