Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada objavio je Konkurs  za podršku STARTUP ICT biznisu, na koji mogu aplicirati sva pravna i fizička lica i prijaviti se za ALPHA ili BETA program.

Za program ALPHA mogu se prijaviti fizička lica ili pravna lica koja su osnovana u poslednjih 5 godina sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada koji svoje biznis ideje žele da započnu ili razviju u Glavnom gradu. Za program BETA  podršku može ostvariti najviše 3 učesnika (fizičko ili pravno lica) koji su među dobitnicima prethodnog Konkursa za podršku starup biznisa u 2021 godini.

Po ovom konkursu jednom licu mogu se odobriti sredstva u iznosu do 4.000,00 EUR, inovativnim proizvodima i uslugama koji su najmanje na trećem nivou skale tehnološke spremnosti (TRL3 – technology readiness level) u oblastima: fintech; IoT (Internet of things); game development; healthtech; pametne tehnologije (gradovi, zgrade i sl.); digitalna transformacija (ERP sistemi, e-poslovanje, finansijske tehnologije i sl.); zeleni ICT (smanjenje emisija, ušteda energije i sl.); mašinsko učenje i vještačka inteligencija.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa na internet stranici Glavnog grada. Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na telefone 020 625 718 i 020 482 001i na e-mail: danijela.radec@podgorica.me i cis@pogorica.me.