U okviru drugog dana Festivala internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) na Creative Industry Forumu, u utorak 10. septembra 2019. godine, u prostoru Kolektora Saveza arhitekata Crne Gore predstavljeni su rezultati istraživanja i mapiranja o kulturnim i kreativnim industrija u Crnoj Gori koje je sproveo Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u okviru projekta „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ podržanog od strane Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO.

U okviru prezentacije predstavljen je metodološki pristup koji je korišćen prilikom procesa mapiranja, obuhvat kulturnih i kreativnih industrija u smislu šta zapravo one obuhvataju, kao i ključni ekonomski parametri kojima se mjeri stepen razvoja kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori.

Kako je na samoj prezentaciji pojašnjeno, ne postoji jedinstvena definicija kulturnih i kreativnih industrija, te da međunarodna literatura pruža širok spektar pristupa prilikom mapiranja, koje se međusobno razlikuju po definiciji i obuhvatu, tako da nije moguće praviti poređenja između zemalja.

Polazeći od sveobuhvatne analize međunarodnih iskustava u mapiranju i nacionalnih specifičnosti, definisano je 11 sektora i 40 djelatnosti u oblasti kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori. Kulturne i kreativne industrije obuhvataju sektore: muzeji, biblioteke i baština; muzika, vizuelne i izvođačke umjetnosti; dizajn; film; fotografija; arhitektura; računarski programi i igre; elektronski mediji; izdavaštvo; oglašavanje i tržišne komunikacije i umjetnički i tradicionalni zanati.

Procjene ekonomskog doprinosa kulturnih i kreativnih industrija, zasnovane na osnovu zvaničnih podataka institucija, pokazale su da KKI u 2017. godini čine: 1,5% bruto dodate vrijednosti (BDV) u odnosu na BDV Crne Gore; 3,5% registrovanih poslovnih subjekata; 4,4% zaposlenih koji se bave kulturnim i kreativnim zanimanjima; 3,2% od ukupnog broja zaposlenih u poslovnim subjektima na nivou Crne Gore; 1,4% ukupnih prihoda poslovnih subjekata; 1,7% ukupnog izvoza usluga, kao i 2,3% ukupnih izdataka domaćinstava na kulturu i povezane djelatnosti. Rezultati su predstavljeni za period od 2014. do 2017. godine koji pokazuju rast gotovo svih parametara uključujući BDV, broj poslovnih subjekata, broj zaposlenih, kao i izdvajanja domaćinstava za usluge kulture. Iako je zabilježen nominali rast glavih ekonomskih parametara u oblasti KKI, njihovo učešće je zadržano na gotovo istom nivou pokazujući da razvoj KKI prati rast cjelokupne ekonomije.

U narednom periodu najavljen je nastavak realizacije projektnih aktivnosti koji se odnosi na: promovisanje uspješnih priča o preduzetništvu iz oblasti KKI, izrada smjernica za dalji razvoj kulturnih kreativnih industrija i podsticanje razvoja preduzetničkih vještina u sektoru kroz realizaciju obuka za preduzetnike.

FIAT se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore i Glavnog grada Podgorice, kao i uz pomoć drugih donatora i prijatelja festivala.