Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) uspješno je realizovao HoneyTag promociju 24. novembra u IDEA CG super marketu. Promocija je imala za cilj da potrošače upozna kako uz pomoć TagItSmart tehnologije može da se zaštiti crnogorski med i poveća sigurnost hrane.

Potrošači su imali priliku da, uz degustaciju meda, saznaju kako funkcioniše HoneyTag aplikacija kojom se potvrđuje kvalitet i originalnost proizvoda. Ljubitelji meda su na licu mjesta testirali aplikaciju skeniranjem QR koda i uvjerili se da ona predstavlja veoma jak alat za zaštitu crnogorskog meda i povećanje sigurnosti hrane. Takođe, svi koji su posjetili naš štad bili su nagrađeni zanimljivim poklonima.

Da bi zaštitili originalnost i kvalitet Durmitorskog meda, svaka tegla je obilježena etiketama sa specijalnim mastilom koje reaguje na promjenu temperature i izloženost UV zrake. Zatim, svaka tegla posjeduje jedinstveni ID koji omogućava njeno praćenje od proizvodnje do konzumacije. Ispravnost meda provjerava se mobilnom aplikacijom. Pored toga aplikacija omogućava potrošačima da ocjene kvalitet meda nakon konzumacije, kao i da ostvare direktnu komunikaciju sa proizvođačima.

Pilot projekta HoneyTag predstavlja dobru osnovu za pčelarske organizacije u Crnoj Gori, kao i pojedinačne pčelare, kako bi usvojili pilotsku TIS tehnologiju i koristili je za zaštitu svoje marke, kontrolu kvaliteta proizvoda i edukaciju krajnjih potrošača. Ovim projektom obuhvaćeno je 6 proizvođača sa ukupno 430 košnica.

Fotografije sa promocije HoneyTag aplikacije nalaze se u nastavku.


 

 

 

 

 

.