U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u sklopu projekta „Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori “ održana je dvodnevna obuka na temu „Odnosi sa javnošću, vještine prezentacije i poslovna komunikacija“, koju je vodila Eleonora Albijanić, licencirani PR trener i konsultant.

Na interaktivnoj obuci kulturni i kreativni stvaraoci imali su priliku da se upoznaju sa ulogom i značajem odnosa sa javnostima, modelima i tehnikama javnog nastupa, verbalnom, paraverbalnom i neverbalnom komunikacijom.

Prezentacije sa obuke možete preuzeti ovdje:

Prezentacija_Uloga i značaj odnosa sa javnoscu

Prezentacija_Tehnike i alati u odnosima s medijima

Prezentacija_Medijski nastup

Prezentacija_Vjestine prezentiranja

Prezentacija_Vještine pisanja

U nastavku se nalaze detalji sa obuke.