U okviru Programa mentorstva i edukacije, održana je u četvrtak 04. aprila jednodnevna obuka ne tumu „Analiza i istraživanje tržišta“. Obuku je vodila Slavica Nikolić, izvršni direktor Agencije za lični i profesionalni razvoj SADA. Obuka se održala u prostorijama IPER-a, od 10 do 16h.

Preduzetnicima je tokom treninga detaljno objašnjena važnost analize i istraživanja tržišta kao značajnog elementa za dalje poslovanje preduzeća, kao i načini njihovog sprovođenja. Obrađene su osnovne tehnike, alati i metodi koje će im pomoći u realizovanju analize tržišta. Tokom treninga posebna pažnja je posvećena analizi svakog segmenta tržišta (kupci, dobavljači, konkurencija) u cilju što boljeg razumijevanja tržišta i testiranja biznis ideje svakog polaznika.

Trening je obuhvatio sljedeće teme:

  • Osnovna svrha i uloga analize i istraživanja tržišta u preduzeću;
  • Izvori podataka, vrste istraživanja, metode prikupljanja podataka, prednosti i nedostaci primjene pojedinih metoda, izvori podatak;
  • Kreiranje upitnika: koje informacije dobiti od ispitanika, šta treba, a šta ne treba da sadrži upitnik, najčešće greške u definisanju upitnika;
  • Analiza i istraživanje kupaca, dobavljača i konkurencije;
  • Ključni faktori uspjeha na tržištu.

Tokom treninga poseban naglasak je stavljen na praktične vježbe, primjere i analize slučajeva (case stadies) kako iz prakse, tako i iz literature i drugih izvora. Polaznici su bili u mogućnosti da tokom treninga, sve teme koje su obrađene, praktično primijene na svojim biznis idejama.

Polaznici su pokazali veliko interesovanje za teme koje su obrađivane. Aktivno su postavljali pitanja vezana za tematiku, učestvovali u grupnim i individualnim vježbama, prezentacijama i simulacijama stvarnosti, i imali odličnu interakciju sa drugim polaznicima.