U Danilovgradu, u petak 15. februara,  održan je Info dan posvećen ženama budućim preduzetnicama, u organizaciji Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, a u saradnji sa Ženskom političkom mrežom i Kancelarijom Ujedinjenih nacija za razvoj.

Na osnovu nedavno usvojene skupštinske odluke, Opština Danilovgrad će ženama, koje planiranju privatni biznis, pomoći ove godine sa 10.000 eura. Ta sredstva opredijeljena su u Budžetu Danilovgrada na inicijativu Ženske političke mreže.

Obraćajući se prisutnima, predsjednica Opštine Danilovgrad Zorica Kovačević ukazala na povoljan ambijent koji taj grad pruža za razvoj i biznis, s posebnim akcentom na spremnost Opštine da podrži žene koje otpočinju biznis.

Kovačević je naglasila spremnost da Opština ubuduće povećava iznos sredstava podrške ukoliko Danilovgrađanke svojim idejama i biznis planovima pokažu zaineresovanost i svrsishodnost ove budžetske linije.

Pored zaintresovanih žena, na Info danu bila je predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava Maja Pavličić, predstavnice Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj iz Podgorice Biljana Sekulić i Bojana Kalezić i konsultant ispred Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori Ivan Mališić, koji je, kroz konkretne primjere, objasnio način i uslove realizacije ovakvih projekata, sa primjerima žena koje su uspjele u biznisu.

U ime Inistituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) Biljana Sekulić je objasnila ulogu Instituta čiji je zadatak da jača strukture koje rade u opštinama, kako bi na najbolji način odgovorile na potrebe budućih preduzetnica. Takođe, IPER će raditi i na popularizaciji koncepta žensko preduzetništvo kroz formiranje savjetovališta za preduzetnice, organizovanje događaja za njihovo umrežavanje i formiranje mreže mentora za preduzetnice na lokalnom nivou.

Prisutnima se obratila i Jelena Radenović, članica Komisije za raspodjelu ispred Ženske političke mreže koja je i inicirala uvođenje linije za podršku ženskom preduzetništvu ne samo u Danilovgradu, već i u ostalim opštinama u Crnoj Gori. Ona je ocijenila da u Danilovgradu ima dobrih biznis ideja, naglašavajući da će svi članovi komisije i stučni konsultanti biti od pomoći preduzetnicama da njihova biznis ideja nađe najbolju formu kako bi bila podržana od strane Opštine.