Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u periodu od aprila 2018. do decembra 2019. godine,  realizovao je projekat „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ uz podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO, i u saradnji sa Ministarstvom kulture.

U okviru pomenutog projekta, organizujemo završni događaj koji će se održati u petak 31. januara u Multimedijalnoj sali Ministarstva kulture na Cetinju, sa početkom u 13h.

Na događaju će biti predstavljeni ostvareni rezultati projekta kroz osvrt na: mapiranje kreativnih industrija u Crnoj Gori, procjenu ekonomskih efekata, prepoznavanje najboljih praksi, te obuka za unapređenje poslovnih vještina preduzetnika u ovom sektoru. Na osnovu sprovedenog mapiranja i analize praksi različitih zemalja, pripremljene su i strateške smjernice za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u narednom periodu, kao i publikacija sa odabranim uspješnim pričama iz pomenutog sektora.