Poslovno okruženje

Poslovno okruženje

Proces osnivanja i razvijanja biznisa nije samo avantura, nego i stvarni izazov. Da bi se preduzetniku pomoglo u ovome, od velike važnosti je da se stvori povoljno poslovno okruženje. Obezbjeđivanje lakšeg pristupa finansiranju, pojednostavljenje i povećanje efikasnosti primjene zakona, kao i razvoj preduzetničke kulture i podrška poslovnim mrežama su faktori koji imaju veliki uticaj kada se radi o osnivanju i rastu preduzeća.

Međutim, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja ne znači ujedno i povećanje potencijala za razvoj biznisa. Ipak, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja znači povećanje atraktivnosti ekonomije u mjesto koje je povoljno za ulaganje i poslovanje.

Tokom prethodnih nekoliko godina tržište rada nije bilo u funkciji podsticanja zapošljavanje. Stari Zakon o radu nije bio prilagođen standardima i potrebama koje su postojale kod poslodavaca, tako da je crnogorsko tržište rada važilo za jedno od najrigidnijih u Evropi. Sa ciljem definisanja i uspostavljanja zakonske regulative pristupilo se usvajanju novog Zakona o radu 2008. godine. Ovaj zakon je donio niz promjena koje omogućavaju veću fleksibilnost na tržištu rada i čine ga pristupačnijim i otvorenijim. Novi zakon o radu je usklađeniji sa standardima EU i teži smanjenju nezaposlenosti, povećanju produktivnosti i kvaliteta rada, kao i jačanju socijalne kohezije. Takođe, novinu predstavlja i Ugovor o djelu i Kolektivni ugovor sa kojima se definišu i utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti proistekle iz rada, elementi za utvrđivanje osnovne i minimalne zarade, kao i obim prava i obaveza zaposlenih. Poslednja revizija Zakona o radu (2011) relaksirala je poslodavce na način da, pogotovo zbog ekonomske krize, mogu lakše otpuštati višak radne snage i time obezbijediti neophodnu fleksibilnost svog preduzeća.

 

Nezaobilazan faktor koji doprinosi procesu globalizacije i dostizanja privrednog rasta preduzeća podrazumijeva i uključenost adekvatne radne snage. Sve više smo svjedoci situacije da znanje i vještine kadrova stečenih u obrazovnom sistemu ne zadovoljavaju zahtjeve i standarde poslodavca na tržištu rada. Iz tog razloga, preduzeća se odlučuju za primjenu individualizovanog pristupa sa ak­cen­tom na potrebu sticanja dodatnih znanja i spo­sob­no­sti ključnih za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Preduzeća su sve više usmjerena na primjenu poslovne po­li­ti­ke i in­stru­men­te raz­vo­ja ljud­skih re­sur­sa koji podrazumijevaju ula­ga­nje u cje­lo­ži­vot­no uče­nje.