Socijalna politika

Socijalna politika

Ekonomija Crne Gore je relativno mala, sa populacijom od oko 650 hiljada stanovnika, koja je raspoređena na teritoriji od 13.812 km/2. Zemlja je bogata prirodnim resursima (boksit, ugalj, drvo), a važno je napomenuti i značajan hidrološki potencijal, kao i povoljnu klimu za razvoj poljoprivrede i turizma. Svoj ukupni privredni razvoj Crna Gora zasniva, prije svega, na otvorenosti privrede i razvoju regionalne trgovine, uz kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta.

Pored značajnih stranih investicija, razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, predstavlja okosnicu razvoja Crne Gore. Razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) doprinosu rastu društvenog proizvoda, otvaranju novih radnih mjesta i smanjenju nezaposlenosti. U isto vrijeme, smanjuje se zavisnost od uvoza i povećava ukupna konkurentnost privrede. MSP izvor su inovacija i značajno doprinose ravnomjernijem regionalnom razvoju zemlje. O značaju MSP najbolje ilustruje primjer Evropske unije u okviru čijih granica posluje oko 20 miliona preduzeća, od kojih 99% čine ona u kategoriji malih i srednjih, i kreiraju preko 750 miliona radnih mjesta. ova preduzeća učestvuju sa 70% u ukupnom prometu i kreiraju 60% bruto društvenog proizvoda EU. U nedostatku velikih zdravih kompanija, MSP u Crnoj Gori dobijaju dodatno značaju, pa je od velike važnosti kreirati ukupni poslovni ambijent koji će ohrabriti pojedince-preduzetnike da se odluče za bavljenje biznisom.

Od svog osnivanja, IPER se zalaže za poboljšanje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. To radimo redovnim analizama najznačajnijih barijera za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori, i predlozima kreatorima politika kako da poboljšaju ukupno poslovno okruženje.