Kreirane su digitalne knjige za podršku preduzetnicima

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj je u okviru projekta “Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori”, uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, pripremio set novih digitalnih knjiga (e-books) za sve  sadašnje i...
Opširnije

CEPS počinje sa besplatnim webinarima koji se odnose na pripremu SIA aplikacije

Social Impact Award je najveći međunarodni program na temu društvenog preduzetništva, posvećen mladima starosti od 14-30 godina, koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Vienna University of Economics and Business....
Opširnije

Finansijska podrška Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) ženama u biznisu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) opredijeliće finansijsku podršku ženama u biznisu u Crnoj Gori, koju će, u iznosu od po dva miliona EUR, plasirati preko svojih partnera, Alter Modusa i NLB banke. Šef EBRD-a u Crnoj Gori, Jaap Sprey, kazao je da uslovi...
Opširnije

IRF planira da plasira najmanje 200 miliona eura u razvoj preduzetništva

Investiciono razvojni fond Crne Gore objavio je nove programe finansijiske podrške za 2020.godinu, kojim je predviđeno 36 kreditnih linija, kroz koje IRF planira da plasira najmanje 200 mil EUR u razvoj preduzetništva, početnicima u biznisu, podršku postojećim mikro,...
Opširnije

Kreativni potencijal naših umjetnika stavljamo u kontekst ekonomskog razvoja

Završni događaj projekta „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ održan je danas u Ministarstvu kulture. Projekat je realizovao Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Ministarstvom kulture...
Opširnije

AKTUELNOSTI IZ SVIJETA EKONOMIJE I BIZNISA

Počeo prvi Balkathon, za najbolje ideje 10.000 eura

Savjet za regionalnu saradnju RCC organizuje prvo online takmičenje Zapadnog Balkana “Balkathon” kako bi se podstakla digitalna, inovativna i praktična poslovna rješenja. Balkathon je u potrazi za inovativnim idejama u oblasti pametnog turizma, platforme za digitalno...

opširnije

Kreirane su digitalne knjige za podršku preduzetnicima

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj je u okviru projekta “Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori”, uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, pripremio set novih digitalnih knjiga (e-books) za sve  sadašnje i...

opširnije

PROJEKTI INSTITUTA ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

Biznis mladih – program mentorstva i edukacije

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj realizuje projekat 'Biznis mladih' uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u okviru kojeg objavljuje dva poziva: Poziv za mentore Ukoliko posjedujete iskustvo u uspješnom vođenju malog ili...

opširnije