„Preduzetnički buster“ – projekat koji realizuje Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika Crne Gore, ušao je u krajnju fazu realizacije što je nedavno i obilježeno završnom konferencijom u Kolašinu.

Na konferenciji su predstavljeni impresivni rezultati projekta, ključni nalazi sprovednih Istraživanja o upoznatosti opšte javnosti o preduzeništvu mladih i Istraživanje među mladim preduzetnicima o njihovim barijerama i potrebama. Zatim, predstavljen je i kreirani Policy paper koji obuhvata preporuke za unaprijeđenje poslovnog ambijenta mladih preduzetnika i preporuke za povećanje zaposlenosti među mladima u Crnoj Gori, koji će biti delegiran relevantnim donosiocima odluka iz pomenute oblasti.

Kroz projekat je podržano 20 mladih preduzetnika i preduzetnica iz 10 manje razvijenih opština (od čega su 12 muškaraca i 8 žena vlasnice biznisa), unaprijeđeno znanje i vještine 52 nezaposlena lica, njihova konkurentnost i mobilnost na tržištu, te je kreirano 26 novih radnih mjesta.

Dvadeset dobitnica/ka granta okupili su se na završnoj konferenciji, sabirali utiske i podijelili pozitivna iskustva koja su imali/e u realizaciji projekta. Zajedno sa svojim novozaposlenim kolegama, spremni su i osnaženi za nove poduhvate u budućnosti.

Projekat je ostavio snažan trag na razvoj preduzetništva i na zapošljavanje mladih u manje razvijenim opštinama, a iz Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Unije mladih preduzetnika Crne Gore poručuju da nastavljaju sa aktivnostima koje ekonomski osnažuju mlade.

Projekat “Preduzetnički buster” realizuje Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), ko-finansiraju ga Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a sprovodi se u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Odjeljenjem za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva ekonomskog razvoja.