Energetska efikasnost pokazuje odnos između utroška energije i ostvarenog učinka, odnosno pokazuje na koji način primjena energetski efikasnih sistema i tehnologija doprinosi smanjenju utroška energije uz postizanje istog efekta (toplotnog, rashladnog, rasvjete, procesa kuvanja, pranja itd.).

Energetski sektor u Crnoj Gori karakteriše visok energetski intenzitet u poređenju sa Evropskom unijom i razvijenim zemljama, što je u osnovi posljedica visokog nivoa energetske potrošnje u svim sektorima: industrija, sektor zgrada, saobraćaj i domaćinstva. Faktor energetskog intenziteta je u posljednjih nekoliko godina i do šest puta veći kod nas nego u EU, što ukazuje na postojanje značajnog prostora za energetsku racionalizaciju.

Uloga energetske efikasnosti je ključna, kako sa stanovišta ekonomskog razvoja, tako i u odnosu na rješavanje mnogih važnih problema životne sredine. U procesu prilagođavanja energetske efikasnosti zahtjevima zaštite životne sredine, potrebno je što prije početi sa onim promjenama koje ne zahtijevaju izrazito visoka ulaganja. U tom smislu, neophodno je iskoristiti sve one mogućnosti koje se odnose na energetsku efikasnost, alternativne izvore energije, kao i prilagođavanje cijene energije stvarnoj ekonomskoj vrijednosti, ali pažljivo i u skladu sa porastom standarda stanovništva.

Zakonska regulativa

Energetska efikasnost je definisana kao jedan od strateških ciljeva nacionalne energetske politike Crne Gore iskazane u Strategiji razvoja energetike i Strategiji energetske efikasnosti, kao i akcionim planovima za njihovu implementaciju. Donošenje Zakona o energetskoj efikasnosti 22.04.2010.godine, predstavlja značajan korak ka uspostavljanju neophodnog institucionalnog i društveno-ekonomskog ambijenta u oblasti efikasne potrošnje finalne energije.

Projekti energetske efikasnosti u Crnoj Gori

Energetsku politiku, a onda i mjere uvođenja energetske efikasnosti, u okviru Vlade Crne Gore osmišljava i sprovodi Ministarstvo ekonomije. Kako se energija u najvećem procentu koristi u zgradama, najracionalnije i dugoročno najisplativije je ulaganje u energetsku efikasnost zgrada. Vlada Crne Gore dobila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 6,5 miliona eura namijenjenog za finansiranje projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori (MEEP) koji ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti u društveno-javnim zgradama. Projekat MEEP je usmjeren na obrazovne i zdravstvene ustanove prvenstveno zbog transparenosti i promocije koja se može postići u društvu. Predviđeno je fizičko sprovođenje mjera uštede energije u unaprijed određenim zgradama (12 škola, dva studenska doma i šest bolnica). Projekat MEEP će finansirati mjere energetske efikasnosti namijenjene ostvarivanju značajnih ušteda energije i grupisanih kao: (i)obnova sistema za grijanje i sistema za zagrijavanje vode u zgradama; (ii) poboljšanje fasade zgrade; i (iii) poboljšanje unutrašnjeg osvetljenja. Projekat ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama i povećanje upoznatosti javnosti sa mjerama energetske efikasnosti koje se sprovode.

Domaćinstva su drugi najveći potrošač električne energije u Crnoj Gori jer električna energija čini 60% ukupne energije koju troše za grijanje i hlađenje prostorija, zagrijavanje vode, rad aparata, itd. Iz tog razloga je Ministarstvo ekonomije je u saradnji sa GIZ (Njemačkom medjunarodnom saradnjom) sprovelo projekat „Godina energetske efikasnosti” sa ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju ostvarenja energetske efikasnosti u svim društvenim i privrednim sektorima Crne Gore. Prije početka realizacije Projekta, sprovedeno je inicijalno istraživanje javnog mnjenja (oktobar 2008.) o nivou svijesti građana o energetskoj efikasnosti koje je postavilo osnov za planiranje budućih aktivnosti. U junu 2009. godine je sprovedeno kontrolno međuistraživanje i u novembru 2009. godine finalno istraživanje za analizu krajnjih efekata Projekta. U toku realizovanja Projekta sprovedena je intenzivna javna kampanja sa ciljem informisanja i podizanja svijesti građana o potrebi efikasnog korišćenja svih oblika energije, pripremljeni su i emitovani promotivni TV i radio spotovi, posebni serijali o energetskoj efikasnosti, kao i dokumentarni film o energetskoj efikasnosti i TV emisija “Pametna energija”.

Sprovedena istraživanja su pokazala da informisanost i svijest građana raste, kao i da su sprovedene aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti u skladu sa očekivanjima koje imaju građani. Ovo je jedna u nizu činjenica koja ukazuje da je realizovanje projekata iz oblasti energetske efikasnosti opravdano imajući u vidu niz pozitivnih uticaja koji se mogu ostvariti: energetske i ekonomske uštede, pozitivan uticaj na očuvanje životne sredine, porast opšteg komfora, razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija, smanjenje uvozne energetske zavisnosti, razvoj međunarodne i domaće saradnje, itd.