O nama

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) je privatna neprofitna organizacija osnovana u Crnoj Gori 1993. godine radi podrške preduzetništvu i ekonomskom razvoju. IPER sprovodi istraživanja o ključnim društvenim i ekonomskim pitanjima, priprema preporuke, izrađuje nacrte i ocjenjuje zakonodavne predloge i pomaže vladinim institucijama savjetujući ih kako da bolje implementiraju principe slobodnog tržišta u Crnoj Gori. Pored toga, IPER sprovodi socijalna istraživanja i iyra]uje i studije o uticaju legislative na sve kategorije društva, izdaje publikacije i organizuje konferencije i radionice. Edukativne aktivnosti su integralna komponenta rada IPER-a, kao i inicijative za podizanje svijesti javnosti usmjerene ka različitim temama koje su relevantne za ekonomski razvoj.

Nedavne Objave

 

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavilo je Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu predviđeno je sprovođenje devet...

IKT za korisnike domova starih

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa NVO „Centar za socijalnu sigurnost (CZSS)“ uz podršku Ministarstva javne uprave, sproveo je projekat “IKT za korisnike domova starih”. Korisnici domova starih u Bijelom Polju, Risanu i Pljevljima imali...

Javni konkurs za podršku preduzetništvu

Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorica raspisao je 9. Februara Javni konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku preduzetništvu. Poziv se odnosi na sva pravna lice sa statusom malog preduzeća ili preduzetnike, sa prebivalištem,...