O nama

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) je privatna neprofitna organizacija osnovana u Crnoj Gori 1993. godine radi podrške preduzetništvu i ekonomskom razvoju. IPER sprovodi istraživanja o ključnim društvenim i ekonomskim pitanjima, priprema preporuke, izrađuje nacrte i ocjenjuje zakonodavne predloge i pomaže vladinim institucijama savjetujući ih kako da bolje implementiraju principe slobodnog tržišta u Crnoj Gori. Pored toga, IPER sprovodi socijalna istraživanja i iyra]uje i studije o uticaju legislative na sve kategorije društva, izdaje publikacije i organizuje konferencije i radionice. Edukativne aktivnosti su integralna komponenta rada IPER-a, kao i inicijative za podizanje svijesti javnosti usmjerene ka različitim temama koje su relevantne za ekonomski razvoj.

Nedavne Objave

 

Rezultati mapiranja i procjena ekonomskog doprinosa KKI

U okviru drugog dana Festivala internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) na Creative Industry Forumu, u utorak 10. septembra 2019. godine, u prostoru Kolektora Saveza arhitekata Crne Gore predstavljeni su rezultati istraživanja i mapiranja o kulturnim i kreativnim...

Drugi Javni poziv za Programsku liniju za razvoj preduzetništva

Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore A.D. realizuje Programsku liniju za razvoj preduzetništva, namjenjenu mladim ljudima i potencijalnim preduzetnicima da krenu u preduzetničke vode, a postojećim preduzećima koja posluju do...