Projekat ima za cilj očuvanje crnogorskog zlatoveza, jednog od unikatnih simbola crnogorske tradicije. Želimo da povećamo broj žena koje imaju vještine zlatoveza i koje će ovaj zanat prenositi na mlađe generacije kako bi se sačuvao od zaborava.

Ciljna grupa su sve žene koje bi htjele da se bave zlatovezom starosti od 20 do 67 godina. Pod riječu „sve“ obuhvatamo studentkinje, zaposlene, nezaposlene, penzionerke, pripadnice ranjivih grupa.

Cilj je da u projekat uđe minim 5 žena koje će kroz proces obuka steći vještine zlatoveza.

Metode koje će se koristiti za ostvarivanje ciljeva ovog projekta su:

  1. organizacija obuka u cilju osposobljavanja žena da se bave zlatovezom;
  2. žene koje se nakon obuke priključe Udruženju starih zanata i vještina i nematerijalne kulturne baštine „Nit“ kreiraće 3 nova proizvoda na osnovu izabranih nacrta dizajnera;
  3. izrada detaljanog marketing plana na osnovu kojeg će se javnost i tržište upoznati sa proizvodima koji su ukrašeni crnogorskim zlatovezom.