Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u saradnji sa Opštinom Kolašin, Prishtina REA i planinarskim društvom Đeravica, u okviru EU projekta „Turizam za budućnost“ organizuje set besplatnih petodnevnih obuka koje imaju za cilj efikasno korišćenje eko-oznaka u razvoju, marketingu i upravljanju turističkim proizvodima i uslugama, usklađujući ih sa principima održivosti i ispunjavajući očekivanja ekološki osviješćenih putnika uz njegovanje ekološke odgovornosti u sektoru turizma. Pored toga, ove obuke omogućiće upravljanje organizacijama na način da promovišu održivost, minimiziraju uticaj na životnu sredinu i povećavaju ekonomske i društvene koristi u kontekstu eko-turizma i kulturnog nasljeđa.
Dugoročni rezultati projekta, uključujući izgradnju kapaciteta, sertifikaciju ekoloških oznaka i prakse održivog turizma, imaju za cilj integraciju u lokalnu turističku djelatnost. Ovaj inkluzivni poduhvat uključuje različite zainteresovane strane kao što su lokalna preduzeća koja se bave izdavanjem turističkog smještaja, turoperatori i čuvari kulturnog nasljeđa.
Modul 1 – Održivo efikasno upravljanje turizmom i sistem ekološkog razvoja 
Modul 2 – Ekološki međunarodni standardi, kulturno nasljeđe, priroda i životna sredina kao vrijednosti eko turizma
Modul 3 – Razvoj turističkog proizvoda/usluga koristeći Eko oznake 
Sve obuke će biti organizovane u Kolašinu, a rok za prijave je 25. oktobar 2023. godine.
Polaznici koji uspješno završe obuke dobiće Sertifikat o održivom efikasnom upravljanju i Sistemom ekološkog razvoja, Sertifikat o Ekološki prihvatljivim međunarodnim standardima, kulturnom nasljeđu, prirodi i životnoj sredini, kao i Sertifikat Razvoj turističkih proizvoda/usluga koristeći perspektivu eko-oznaka, koji označava njihovu stručnost u integrisanje eko-oznaka i održivih praksi u razvoj i upravljanje turističkim proizvodima i uslugama. 
Projekat se implementira u okviru EU Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, a očekivani rezultati uključuju otporniji i međusobno povezani turistički ekosistem, podsticanje ekonomskog rasta i ekološke odgovornosti.