Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa NVO „Centar za socijalnu sigurnost (CZSS)“ uz podršku Ministarstva javne uprave, sproveo je projekat “IKT za korisnike domova starih”.

Korisnici domova starih u Bijelom Polju, Risanu i Pljevljima imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim IKT vještinama. Tokom poludnevnih obuka, kroz praktične vježbe imali su priliko da nauče da pomoću internet pretraživača pronađu sadržaj koji ih intresuje, kao i koje mogućnostima nude platforme Gmail, Youtube, Skype, Viber i sl. Takođe, kako bi se obezbijedila njihova bolja uključenost u društvena dešavanja, upoznti su sa portalima eParticipacija i ePeticija.

Pored navedenih vještina za korišćenje IKT, predstavljene su besplatne aplikacije u cilju očuvanja mentalnog zdravlja i prevenciju demevancije.