Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj realizuje projekat “Biznis mladih – Program mentorstva i edukacije za mlade preduzetnike” u periodu od maja 2018. godine do juna 2019. godine uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat ima za cilj podršku razvoja preduzetništva među mladima u Crnoj Gori.

Projektom je predviđeno da mentori koji su iskusni preduzetnici, strukturirano prate rad mladih preduzetnika, pružaju im savjete i prenose znanja i iskustvo. U projekat je ušlo 11 mentora i 18 mladih preduzetnika koji će intenzivno sarađivati. Sa ciljem što bolje realizacije procesa mentorstva, kreiran je Priručnik za mentore i preduzetnike – „Kako izvući najviše iz procesa mentorstva?.

Uporedo sa tim, za mlade preduzetnike biće organizovano 17 jednodnevnih obuka na teme koje budu sami odabrali popunjavanjem upitnika. Uz to, organizovaće se 3 tematska okupljanja i dva networking događaja, tj. prilike za umrežavanje sa ciljem rješavanja konkretnih problema sa kojima se suočavaju.