Regionalni razvoj

Regionalni razvoj

Ekonomski razvoj je složen ekonomski tok kojim se jedna zemlja postepeno oslobađa ekonomske nerazvijenosti i siromaštva, dostižući sve više razvojne nivoe. Da bi se dobila slika o dostignutom nivou razvijenosti neke zemlje, treba uzeti u obzir društveni proizvod po stanovniku i druge društvene pokazatelje (očekivano trajanje života; stopa pismenosti, (ne)zaposlenost, broj ljekara na 1.000 stanovnika; itd). Ekonomski razvoj je zasnovan na stategijama, politikama i programima putem kojih država poboljšava ekonomiju, politiku i blagostanje ljudi.

Ekonomski rast i razvoj ostvaruju zemlje koje uspiju svoje lokalne konkurentske prednosti transformisati u globalne. Ovaj cilj se ostvaruje decentralizacijom donošenja ekonomskih odluka i upravljanjem lokalnim ekonomskim razvojem i na taj način jačanjem uloge lokalnih zajednica. Lokalni ekonomski razvoj podrazumijeva rast kapaciteta lokalne ekonomije, stvaranje bogatstva za stanovnike, u cilju unapređenja njihovog kvaliteta života kroz povećanje zaposlenosti, realnih zarada, vrijednosti lične imovine, obima i kvaliteta usluga lokalnih vlasti. Da bi efikasno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem, kojim se rješavaju značajne lokalne potrebe i problemi, bilo moguće, potrebno je strateško planiranje.

Sa procesom EU integracija, pored lokalnog ekonomskog razvoja, sve se veća pažnja posvećuje politici regionalnog razvoja. U fokusu regionalnog razvoja je smanjenje regionalnih razlika putem unaprjeđenja ekonomskog razvoja prepoznavanjem razvojnog potencijala područja, njihovim podsticanjem i upravljanjem. Usklađen ekonomski razvoj svih regiona jedne države, ostvaruje se komplementarnošću politike nacionalog, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja.

Sredinom 2010. godine, Vlada Crne Gore je usvojila Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2014, u čijoj pripremi su učestvovali i stručnjaci IPER-a.