Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj realizuje projekat “Biznis mladih – Program mentorstva i edukacije za mlade preduzetnike” u periodu maj – decembar 2018. godine, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat ima za cilj podršku razvoja preduzetništva među mladima u Crnoj Gori.

Projektom je predviđeno da mentori koji su već iskusni preduzetnici, tokom perioda od 7 mjeseci, strukturirano prate rad mladih preduzetnika, pružaju im savjete i prenose znanja i iskustvo. Nakon objavljenih javnih poziva imamo 11 mentora i 18 mladih preduzetnika koji intenzivno sarađuju. U cilju što bolje realizacije procesa mentorstva, kreirali smo Priručnik za mentore i preduzetnike – „Kako izvući najviše iz procesa mentorstva?.

Uporedo sa tim, za mlade preduzetnike se organizuju edukacije na teme koje su sami odabrali popunjavanjem upitnika. Uz to, organizujemo tematska okupljanja i prilike za umrežavanje sa ciljem rješavanja konkretnih problema sa kojima se suočavaju.